Od zarania dziejów człowiek rysował w swojej wyobraźni niesamowite obrazy maszyn

i udogodnień, które podsycały ludzkie pragnienia i zmieniały bieg historii.

 

To one powodują przyciąganie myśli do momentu aż wzbudzą się w nas drgania i wibracje energii emocjonalnej, znajdujęacej ujście w akcie tworzenia – materializacji myśli w świecie rzeczywistym. Człowiek w dniu, w którym posiadł moc myślenia, stał się bez wątpienia najpotężniejszą istotą na Ziemi. Początek wszelkiego działania jest zawsze w wizji i gorącym pragnieniu jej zrealizowania.

Jesteśmy tutaj bo wierzymy w słuszność naszej sprawy, wierzymy w nieograniczoną Moc tworzenia, wyrażoną poprzez zaprzęgnięcie do pracy najpotężniejszego narzędzia pod Słońcem – Umysłu.